Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przygotowania i dostarczania posiłków – cateringu dla dzieci do Żłobka Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17 – nierozstrzygnięte
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

3.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptacje pomieszczeń – prace remontowe w  Żłobku Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

4.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż mebli do sal, sypialni, szatni oraz  zakup pomocy dydaktycznych do  Żłobka Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

5.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż placu zabaw w  Żłobku Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

6.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń socjalnych w  Żłobku Hop Kids  nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

7.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia kuchni  wykonane ze stali nierdzewnej oraz zmywarko – wyparzarki  w  Żłobku Hop Kids  nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 27.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty