Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Przedmiot: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przygotowania i dostarczania posiłków – cateringu dla dzieci do Żłobka Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17 – nierozstrzygnięte
Data zamieszczenia: 15.12.2017
Dokumenty do pobrania:
Protokół  z wyboru ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty