Zapytanie ofertowe na adaptacje pomieszczeń

1.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na adaptacje pomieszczeń – prace remontowe w  Żłobku Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych

Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe

2.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup i montaż mebli do sal, sypialni, szatni oraz  zakup pomocy dydaktycznych do  Żłobka Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe

3.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup i montaż placu zabaw w  Żłobku Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy”                             nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe

4.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia kuchni  oraz pomieszczeń socjalnych w  Żłobku Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy”  nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe

5.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia kuchni  wykonane ze stali nierdzewnej oraz zmywarko – wyparzarki w  Żłobku Hop Kids nr 1  w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 
Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe

6.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków – cateringu dla dzieci do Żłobka Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 07.12.2017
Dokumenty do pobrania: 

Aneks_do_zapytania_ofertowego_klauzula_społeczna

Zapytanie-ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie_o_spełnieniu_klauzul_społecznych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe