Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków

7.Przedmiot: Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków – cateringu dla dzieci do Żłobka Hop Kids nr 1 w Krakowie w  ramach projektu pn. „Żłobek Hop Kids – szansą powrotu rodziców na rynek pracy” nr RPMP.08.05.00-12-0061/17
Data zamieszczenia: 18.12.2017
Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie-ofertowe

Aneks_do_zapytania_ofertowego_klauzula_społeczna

Załącznik nr 1 – Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie_o_spełnieniu_klauzul_społecznych
Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe